Promotie van het Imago

Welkom op deze website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar u terecht kan voor het aanvragen van subsidies voor evenementen die kunnen bijdragen tot de promotie van nationaal en/of het internationaal imago van het Gewest. Het Gewest heeft deze gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld om organisaties, die menen door middel van hun evenement(en) het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in binnen- en/of buitenland te kunnen promoten, voortaan toe te laten om sneller en doelgerichter een subsidieaanvraag in te dienen. Het systeem heeft een tweevoudige doelstelling: het selectieproces te optimaliseren en de dossiers sneller te behandelen.

Vooraleer kennis te maken met deze tool, is het belangrijk te weten dat:

  • deze tool voortaan nog het enige kanaal is voor het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van de promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • het systeem de mogelijkheid biedt om uw dossier, vooraleer het definitief verzonden wordt, tijdelijk op te slaan teneinde het te kunnen vervolledigen;
  • uw aanvraag maar zal behandeld worden wanneer nauwgezet de verschillende standaardformulieren werden ingevuld en de gevraagde documenten werden toegevoegd.

Alvast dank voor uw belangstelling voor dit beleidsinitiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kabinet van Rudi Vervoort
Kabinet van Sven Gatz